Istotą procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest zreorganizowanie jego aktywów w celu jak najlepszego ich wykorzystania w dobie zmian gospodarczych. I choć restrukturyzacja jest naturalnym elementem życia przedsiębiorstwa, to bardzo często budzi ona wiele negatywnych emocji związanych m.in. z redukcją zatrudnienia.

Polityka wsparcia, czyli outplecement w pigułce

Outplacement, to ukierunkowana na pracownika polityka przedsiębiorstwa, której celem jest wsparcie zwalnianych osób. W ramach tego wsparcia firma może zaoferować:

  1. Szeroko pojęte doradztwo zawodowe i analizę rynku pracy, czyli bezpośrednie ukierunkowanie pracowników na określone procesy rekrutacyjne mające miejsce w firmie.
  2. Coaching, poprzez który rozumiemy indywidualne wsparcie nie tylko w procesie samego zatrudnienia, ale też – jeśli zachodzi taka potrzeba – w reorganizacji personalnej kariery zawodowej.
  3. Kursy i szkolenia, które są zorientowane głównie na rozwój umiejętności przyszłego kandydata do pracy w zakresie autoprezentacji, tworzenia dokumentacji rekrutacyjnej itd.

To jednak nie wszystko…

Nowoczesny outplacement to nie tylko doradztwo HR, ale też rozbudowane wsparcie psychologiczne kandydata. Ma ono charakter badawczo – kwalifikacyjny i łączy w sobie analizę profilu psychologicznego pracownika wraz z ogólnie pojętym wsparciem zawodowym.

W ramach tego procesu kandydat może skorzystać z zaawansowanych form wsparcia, poprzez które rozumiemy poznawanie własnego “JA”, naukę umiejętności radzenia sobie w nowych uwarunkowaniach rynkowych i szeroko pojęte treningi rekrutacyjne (w tym wywiad behawioralny). Rola tych narzędzi nie ogranicza się wyłącznie do wsparcia psychologicznego, ale przede wszystkim polega na odkryciu zupełnie nowych metod działania, które mogą się przydać w trakcie kampanii rekrutacyjnej.

 

Wsparcie zewnętrzne – istotna outplacement

Wsparcie pracownika w trudnym czasie restrukturyzacji można realizować na dwa sposoby: w obrębie firmy lub z wykorzystaniem potencjału podmiotów zewnętrznych.

Firma Integra jest takim właśnie podmiotem zewnętrznym. Posiada ona – oprócz rozbudowanego zaplecza – szereg kwalifikacji do realizacji w/w zadań. Więcej informacji na temat zewnętrznego wsparcia procedur outplacement można znaleźć pod linkiem https://www.integra-consulting.pl/oferta/narzedzia-doradztwo-hr/restrukturyzacja-i-outplacement/.

Outplacement – przyszłość nowoczesnego pracodawcy

Podsumowując, realizacja zadań z zakresu wsparcia odchodzących pracowników to wyzwanie, ale też… szansa, dzięki której istnieje możliwość jeszcze efektywniejszego funkcjonowania na rynku pracy.